این مطلب ۲۶ بار خوانده شده

سعی داریم با تفکرات و روحیه بسیجی کارهای نشدنی را در صنعت شدنی کنیم

به مناسبت فرا رسیدن روز قشر بسیج کارگری با مدیر عامل کارخانه کویرتایر در خصوص شعار سال ۱۳۹۲ و تأثیر روحیه و تفکر بسیجی مصاحبه ای ترتیب داده ایم که بخشی از آن به شرح ذیل می باشد :

صفحات